Kirjan takakannen teksti:

Väkevät voimat jättävät jälkensä. Noin 2,8 miljardia vuotta sitten käynnistyneen tapahtumasarjan seurauksena voimme nauttia tulisella koivuannoksella ruokitun vuolukiviuunin lämmöstä. 1800-luvulla syntynyt osuustoiminta-aate puolestaan innosti suurta määrää ihmisiä yhdistämään voimiaan tavoilla, joiden elinvoimaisuudesta näemme esimerkkejä kaikkialla arjessamme.

Juuan Osuuspankin tärkein tehtävä on ollut toimia omiensa parhaaksi. Omia ovat olleet niin pankin omistajajäsenet kuin kaikki muut toimialueen asukkaat. Jos jäsenet ovat nauttineet omistajuuteen liittyvistä henkilökohtaisista eduista, niin pankkikirjan väriä ei ole kysytty nautittaessa toimialueen elinkeinotoiminnan tai kunnallisrakentamisen edistämisen tuloksena syntyneestä yhteisestä hyvästä.

Tehtävästä ei tingitä myöskään jatkossa. Keväällä 2014 aloittanut Pohjois-Karjalan Osuuspankki on vahvasti toimialueensa asukkaiden ja koko maakunnan puolella.

Teoksen on kirjoittanut FM Pekka Kauppinen.