• Soviet Demands for Repatratiors from Finland between 1944 and 1955. Teos: POW Deaths and People Handed over to Germany and the Soviet Union in 1939-1955 (Ed. Lars Westerlund). Helsinki 2009.
  • Vär sak ar vär sak: Ruotsin julkinen sana ja Suomen talvisota. Teos: Talvisota muiden silmin. Maailman lehdistö ja Suomen taistelu. (toim. Antero Holmila). Otava 2009.
  • Eestis saadedud Nõukogude langervajud Soomes suvel 1941. Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri museuumi aastaraamat 2006, 6. SE&JS, Tallinn 2007.
  • In Kekkonen and Kádár we trust. Hungarolologische Beiträge 18. Jyväskylä 2006.
  • Soviet Intelligence Disturbed the Peace on the Eastern Border of Finland. Teos: Russia and Finland in the 18th-20th Century. Specifics of the Border. Russian Academy of Sciences: St. Petersburg Scientific Center. Sankt-Petersburg 1999.
  • Talvinen kuningaspeli Joensuussa. Teos: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 1995. Toimittanut dosentti Arto Nevala. Joensuu 1995.
  • Rajavartiointia vaaran vuosina 1944-1948. Teos: Kahden karjalan välillä. Kahden Riikin riitamaalla. Toimittanut professori Tapio Hämynen. Joensuu 1994.
  • Rajavaltuutettu – suomalainen malli Euroopalle. Teos: Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja numero 2. Toimittanut Pekka Kauppinen. Joensuu 1993.