Tarja Ignatius, Jaana Juvonen, Matti Kosonen, Alina Kuusisto, Jukka Partanen, Juha Pohjonen ja Marko Tikka
Porvoo 2011, 511 s.

Teos kertoo Lappeen kunnan historian kunnallisuudistuksesta 1865 kunnan lakkauttamiseen 1966 saakka, jolloin kunta liitettiin Lappeenrannan kaupunkiin. Teoksessa tulee ilmi Lappeen kunnan merkitys ja monitahoiset yhteydet Lappeenrannan kaupunkiin, jonka vuoksi Lappeen kunnan historiaa on pidettävä kiinteänä osana kaupungin historiaa.