Ote Pohjois-Karjalan Prikaatin Killan puheenjohtajan Hannu Saharisen tervehdyksestä:

”Kiltamme historia on pitkä, kun ajattelemme tulevaa viittäkymmentä vuotta eteenpäin. Voimme vain vaivoin kuvitella, mitä kiltatyö olisikaan silloin. Kiltamme perustajat tuskin ajattelivat toiminnan laatua ja laajuutta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. He eivät voineet kuvitella, mitä apuvälineitä meillä tänään on kiltatyössämme.

Vaikka välineet ovat toiset kuin viisikymmentä vuotta sitten, ei perimmäinen tarkoitus ole muuttunut. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö sen eri muodoissa on säilynyt koko ajan tärkeimpänä työmme ohjeena. Vaikka kiltamme nimi on muuttunut vuosien aikana, tiedän, että aikoinaan Wiipurin Rykmentissä palvelleiden veteraanien perustaman yhdistyksen henki on säilynyt, olkoonkin se tänä päivänä vaikka – Kontiorannan henki!

Aidosti ylpeänä kiltatyömme perinnöstä, jota näiden viidenkymmenen vuoden aikana niin monet kiltalaisemme ovat tehneet, kiltamme haluaa omistaa tämän historiateoksen kiltamme veteraaniveljillemme.”


Teoksen ovat kirjoittaneet Jukka Partanen, Veijo Saloheimo ja Jorma Mikkonen, joista ensiksi mainittu on myös vastannut teoksen toimittamisesta.