”Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on kahdeksan yläsavolaisen kunnan omistama alueellinen koulutuksenjärjestäjä. jonka ylläpitämä Ylä-Savon ammattiopisto on tarjonnut omistajakuntien nuorille ja aikuisille mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen nyt jo 50 vuoden ajan eikä loppua ole näkyvissä.

Ylä-Savon ammattikoulun, nykyisen Ylä-Savon ammattiopiston historiikki on tutkimus yläsavolaisen ammatillisen opetuksen menestyksellisestä menneisyydestä ja kurkistus oppilaitoksen tulevaisuudennäkymiiin.
Syksyllä 1964 kahdella kurssilla alkanut ammattikoulu on muuttunut ja kehittynyt vuosien saatossa monialaiseksi yleisoppilaitokseksi ja Ylä-Savon suurimmaksi sekä tärkeimmäksi opinahjoksi. Koulun perustaminen tuli aikanaan todelliseen tarpeeseen, sillä ammatillisen opetuksen tila alueella oli heikko. Valtiovallan, kuntien, oppilaitoksen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden määrätietoisen toiminnan ja päätösten myötä Ylä-Savon ammattiopisto on tänä päivänä menestyvä, monipuolinen ja opiskelijoita kiinnostava oppilaitos, jonne tullaan kauempaakin. Yhteistyö Savon ja myös muun Suomen oppilaitosten kanssa on tiivistä, kansainvälisiä kontakteja unohtamatta.

Ylä-Savon ammattiopiston historiikki on kehitystarina oppilaitoksesta, yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, elinkeinoelämän vaatimusten muuttumisesta ja opetusmetodien kehittymisestä. Historia on aina ihmisten toimintaa. Ammattiopistolla on ollut huonommat ja paremmat vaiheensa, ja nykyinen tilanne on erinomainen.”

Teoksen ovat kirjoittaneet FT Juha Pohjonen ja FM Pekka Kauppinen.