Jukka Partanen – Juha Pohjonen – Jyväskylä 2007

”Suomen sotiin 1939-1945 osallistui noin 40.000 miestä, joita voidaan kutsua rajamiehiksi. Sodan jälkeen rajamiesperinnettä on vaalittu aseveli- ja perinnetoimikunnissa. Sen ohessa sodanajan rajajoukkojen perinnetoimintaa organisoitiin 1986. Perinnetoiminnan näkyvimpiä muotoja ovat olleet julkaistut historiateokset, pystytetyt muistomerkit ja asevelijuhlat. Perinnetoimintaa ovat tukeneet Rajavartiolaitos ja Rajamme Vartijain säätiö.

Aseveljeys kesti ja kantaa kertoo rajamiesveteraanien sotien jälkeisestä perinnetoiminnasta nykypäivään saakka.”

Teoksen ovat kirjoittaneet FT Jukka Partanen ja FT Juha Pohjonen.