Teos: Myrskyn jälkeen, toimittanut Kauko I. Rumpunen.
Valitut Palat 2012. Hong Kong 2012.