yritys


Historietti Oy on perustettu vuoden 2004 alussa. Yrityksen perustajiin kuuluva ja nykyinen omistaja FT Juha Pohjonen on pitkän linjan historiantutkija. Hän on aloittanut vakavan tutkimustyön jo 1990-luvun alussa. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja-alaista, keskittyen 1900-luvun yhteiskunta- ja poliittiseen historiaan sekä yrityshistorioihin. Hänellä on myös kaupallinen peruskoulutus.

Yritys toimii täysin itsenäisenä, hyödyntäen silti samalla eri yliopistojen, mutta etenkin Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen vaikutuspiirissä olevaa laajaa ammattitaitoa. Tutkijarinkiin kuuluu useita maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritasoisia tutkijoita. Kiinteä yhteistyö Joensuun maakunta-arkiston kanssa mahdollistaa suuretkin asiakirjalainat ja tarvittaessa asiakirjojen säilytyksen kannalta turvalliset tutkimustilat. Keskeiset suomalaiset ja myös monet ulkomaiset arkistot ovat tuttuja.

Historietti Oy:n toiminnan periaate on toiminnan avoimuus ja rehellisyys. Hyvän historian tai muun selvityksen voi tehdä vain näistä lähtökohdista. Jokainen toimeksianto on yhtä tärkeä ja yritys asennoituu kaikkiin niihin samalla vakavuudella. Koska jotkin tutkimusteemat vaativat aivan erityistä hienotunteisuutta sekä luonnollisesti lakien ja asetusten noudattamista, suhtautuu Historietti erityisellä kunnioituksella kaikkiin salassapitomääräyksiin.

Historietti Oy:llä on omistuksellinen linkki myös kustannusalalle. Kustannusosakeyhtiö Hai tarjoaa tilaajan niin halutessaan myös kaikki kustannuspalvelut taittotöistä aina kirjakaupan tiskille tai ainakin kustannusyhtiön nettikaupan sivuille saakka. Päätökset kirjan kustantamisesta tekee Kustannushai itsenäisesti.

Historietti Oy:n tärkein toimiala on historiantutkimus, tilaushistorioiden kirjoittaminen. Niitä teemme aiheesta kuin aiheesta. Tutkimustyön tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää ja jalostaa eri tavoin, joten toimenkuvamme voi esittää tiivistäen seuraavasti:

  • Historiankirjoitus, yritys-, yhteisö-, henkilö-, suku- ja talohistoriat
  • Sukututkimus
  • Luennot, esitelmät
  • Erilaiset selvitystyöt - myös ulkomaisissa arkistoissa
  • Dokumenttikäsikirjoitukset
  • Näyttelyt
  • Sisällöntuotanto mainostoimistoille
  • Julkaisu- ja kustannustoiminta
  • Muut asiantuntijapalvelut